Jacqueline Kiyomi Gordon, SA-3, 2011

Jacqueline Kiyomi Gordon, SA-3, 2011

@